Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


  Kép

 

MI A „ZÖLDÜLJ?”

 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, a Környezet és Energia Operatív Program keretein belül meghirdetett 6.1.0/A azonosítószámú, „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” elnevezésű programban iskolánk nyertes pályázattal rendelkezik, melynek címe:

 

Zöldülj! – A fenntartható életmód viselkedésmintáinak elterjesztése a Szinergia Üzleti Szakképző Iskolában

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

 

A projektben Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

1134 Budapest, Váci út 45.

Tel.: (1) 238-6666

www.kvvmfi.hu

 

Irányító Hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)

 

A támogatás által érintett Kedvezményezett:

Szinergia Üzleti Szakképző Iskola Szegedi Tagintézménye

6721 Szeged, Berlini körút 16-18.

Tel.: 62/421-260

www.szinergiaszakiskola.hu

 

Ha szeretnél többet tudni a programról, az alábbi elérhetőségen érdeklődhetsz:

Frank Ildikó (projektmenedzser) frank.ildiko@szofisztika.hu 

 

 

 

 A Támogatás alapvető célja:

A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése, a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő).    

A pályázat keretében végrehajtott program hosszú távú célja, hogy a környezeti nevelés, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták megismerésre kerüljenek és elterjedjenek az iskola több (szegedi, pécsi és miskolci) tagintézményének életében, szakképzési munkájában.

Az iskola az általa lebonyolított rendezvényekkel az alábbi üzenetek minél szélesebb körben való elterjesztésére törekszik környezetünk védelme érdekében:

 

1. Kevesebb hulladéktermeléssel, több komposztálással és szelektív hulladékgyűjtéssel otthon és munkahelyünkön is hozzájárulunk környezetünk védelméhez.

        

2. A kisebb energiafogyasztású szabadidős tevékenységek (pl.: gyalogos kirándulás, nem technikai sportok, művelődés stb.) a környezetet kevésbé terhelik.

        

3. A közösségek erősítésével az emberi kapcsolatokból származó élmények kiválthatják a technológiai alapú élményekre való igényt, ezzel növelve a környezeti fenntarthatóságot is.

 

 

Ezen üzenetek „átadása” érdekében a projekt keretein belül az alábbi rendezvényeket valósítjuk meg a támogatás felhasználásával:

 

 


Diákvállalkozások versenye Szegeden:

A tanulók 3-4 fős diákvállalkozásokat alapítva üzleti és/vagy marketingtervet készítenek, melyet egy 3-4 fős zsűri előtt kell bemutatniuk és megvédeniük.

A vállalkozások alapításának és működtetésének fő irányvonalát a környezetvédelem szemléletében kell megtenni, és a fenti üzenetek ismeretében be kell mutatni a fenntarthatóságot egy vállalat életében, illetve be kell építeni egy induló vállalkozások tevékenységébe.

A programban részt vevők várható létszáma: 60 fő (kb. 16 csoportban)

A program várható időpontja: 2009. április

A program időtartama: 1 nap.

 

 

Fenntarthatósági témájú rendezvény – Sportnap Szegeden:

Az egészségre és kultúrára nevelés iskolánk filozófiájának szerves része. A harmonikus testi-lelki-fizikai fejlődést alapvetően a testi neveléssel, szabadidős, különösebb eszközöket nem, de kreativitást nagymértékben igénylő foglalkozásokkal kell elősegíteni. Célja, hogy a fiatal mind testileg, mind lelkileg egészséges, edzett legyen, az egészséges életmódot tudatosan akarja és élje.

Ennek jelentőségét az idén megrendezendő Szinergia Sportnapon kívánjuk előtérbe helyezni a tömeg aktív részvételét igénylő játékos feladatokkal átszőtt informális tanulási helyzet kialakítása révén.

A program várható időpontja: 2009. május

A program helyszíne: Szeged

A program időtartama: 1 nap.

 

 

Továbbképzés oktatóinknak a fenti témában:

Azt várjuk intézményünktől, diákjainktól, kollegáinktól, hogy az emberi társadalom fenntartására irányuló környezet megóvása, a környezetminőség megőrzése, az életminőség javítása feladatunkká váljon, az önkéntes, gondos és megelőző magatartás beépüljön mindannyiunk életébe.

Gondoskodnunk kell arról, hogy a természeti és humán erőforrásokat bölcsen, takarékosan használjuk, funkcióikat megőrizzük és károsodásukat megelőzzük.

A program várható időpontja: 2009. szeptember

A program időtartama: 3 nap

 

 

MI TÖRTÉNT EDDIG?

 

 

Diákvállalkozások versenye:

 

2009. április 20-án került megrendezésre Szegeden a diákvállalkozások versenye, ahol a szegedi tagintézmény tanulói összesen 16 üzleti vállalkozást alapítottak azzal a céllal, hogy egy színvonalas prezentációval szemléltetve meggyőzzék a szakmai zsűrit, a diáktársakat és a résztvevő vendégeket, szülőket a vállalkozások működőképességéről, fenntarthatóságáról és a környezettudatos szemléletmód mindennapi életbe történő beépítéséről.

A vállalkozások mibenlétére, és azok bemutatására nagyon kreatív, ötletes módon készültek diákjaink, ehhez persze hozzájárult a szaktanári felkészítés kimagasló színvonala és a diákok aktív részvétele, kitartó, kreatív munkája.

 

A rendezvényen az alábbi eredmények születtek:

 1. helyezett: Gyümölcsliget Kft.
 2. helyezett: Tiszavirág Ökopanzió
 3. helyezett: Belastra alkalmi ruházat

 

Különdíjak:

  • a legkreatívabb vállalkozás: Mini Miracle felfújható kabát
  • a legjobban kidolgozott vállalkozás: Holdudvar Kastélyszálló
  • a legsokoldalúbb vállalkozás: Beauty Fitt központ
  • a legmegvalósíthatóbb vállalkozás: Kéz a kézben esküvőszervezés

 

Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek!

A rendezvényen készült fényképek a fotóalbumban megtekinthetőek.

 

 

 

Sportnap

 

2009. április 24-én a Szinergia Szakképző Iskola Szegedi Tagintézménye sportnapot rendezett közösségformálás, iskolához való kötődés erősítése, sportolási lehetőség biztosítása céljából.

A rendezvény színvonalát is tükrözi, hogy nem csak szegedi, hanem az iskola több tagintézményéből és szegedi középiskolákból is érkeztek sportot kedvelő, és a környezettudatosság fenntartását fontosnak tartó diákok.

A sportnapon igyekeztünk minden olyan sportágat felvonultatni, melyben a diákok bebizonyíthatták versenyszellemüket és a versenyszámokban való részvétellel lehetőséget teremtettek a többi diáktársaikkal való közösségformálásra és a szabadidejük hasznos eltöltésére.

A sportnap igazi sikerét a változatos versenyszámok, küzdőszellemmel rendelkező diákok, és a remek időjárás együttesen biztosította; mindenki megtalálhatta a neki való sportágat.

A sportolásban kifáradt résztvevők igazi „csemege” mellett pihenhették ki fáradalmaikat – a Stadion előadótermében előadást hallhattak a fenntartható fejlődésről Fiar Sándor sarkkutató előadásában.

A környezettudatos magatartás jegyében plakátverseny, és annak bemutatása került kihirdetésre a tanulók között: egy-egy megadott témát körüljárva készítették el, és prezentálták a diákok plakátjaikat.

A sportnap végén Gulyás László sportriporter közreműködésével kerültek kihirdetésre az eredmények, melyek a következőképp alakultak:

 

Kézilabda:                                

 1. Csonka
 2. Alibisztárok
 3. Pécs

Streetball:

 1. Kossuth
 2. Csonka
 3. Játékért

Röplabda:

1. Deák

2. Ságvári

3. Vérfókák

Tréfás váltó:

1. Béla

2. Málnaszörp

3. Csőrike

Váltóverseny:

1. Taverna sportosok

2. Dolgozók

3. Pécs

Kötélhúzás:

1. Vadállatok

2. Pitbull

3. Potemix

Gólyalábazás:

1. Nagy Gábor

2. Zsadányi Regina

Távolugrás:

Férfi                                    Női

1. Csekme Szilárd                  1. Zsadányi Regina

2. Nagy Krisztián                    2. Takács Barbara

3. Soós Norbert                     3. Németh Evelin

Kidobós játék:

1. Megküldelek

2. Dobostorta

3. Lelkesek       

Szkander:    

1. Farkas Norbert

2. Maczurka Zoltán

3. Csekme Szilárd, Érsek Dániel

Kőhajítás:

1. Csekme Szilárd

2. Szabó Norbert

3. Tóth Krisztián

Plakátkészítés:       

1. Szénhidrátok

2. Nyomelemek

3. Káros szenvedélyek

 

 

Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek!

A rendezvényen készült fényképek a fotóalbumban megtekinthetőek.

 

 

 

Tanártovábbképzés

 

2009. október 9-11.-ig került megrendezésre a továbbképzés a Duna-Ipoly Nemzeti Park közepén fekvő Nagyirtáspusztán, Börzsönyben. A továbbképzés során célunk az volt, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a téma nevelési feladataihoz szükséges pedagógiai szemléletmód formálására, valamint olyan módszertani ismeretek átadására kerüljön sor, melyek segítik az ismeretek könnyebb átadását a tanulók számára. Az együttlét során oktatóink különböző terep- és kiscsoportos feladatokkal, csapatjátékkal találkozhattak a témában. A továbbképzés olyan népszerűségnek örvendett, hogy a képzéssorozat következő három napos témaköre is kirajzolódni látszik „Energiafogyasztás az iskolában” címmel. A továbbképzésen 25 fő oktató vett részt.

A rendezvényen készült fényképek a fotóalbumban megtekinthetőek.

AA projekt 2009. október 30.-án sikerrel lezárult. A rendezvények előtt és után a programelemeken részt vevőkkel kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés eredménye azt mutatja, hogy igény mutatkozik további, a környezettudatossággal kapcsolatos programokon való részvételre, ezért törekszünk arra, hogy további forrásbevonással a jövőben is részesei lehessetek ilyen, és ehhez hasonló nagyszerű rendezvényeknek! :-)

                                                                                                                                              Frank Ildikó

                                                                                                                                      projektmenedzser

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Sportnap_Szeged_2009.